Què és ArtiMent?

ArtiMent es una Associació de caràcter social i sense ànim de lucre, dirigida a persones que pateixen malalties mentals. S’autogestiona directament pels propis malalts amb ajuda dels seus familiars. El seu àmbit d’actuació territorial és principalment la ciutat de Castelldefels. Inicia les seves activitats el setembre del 2021.

ArtiMent neix de la necessitat de donar suport i servei a les persones que pateixen malalties mentals, més enllà del que puguin rebre per part dels organismes oficials.

La idea de constituir aquesta associació es basa en acceptar que totes les persones a les que va dirigida poden autogestionar les seves pròpies activitats en el sí de l’organització, ja que el coneixement directe de les necessitats és la millor base per programar i desenvolupar totes les eines i activitats que en ella es poden dur a terme.

L’objectiu és ajudar a la integració efectiva dels malalts mentals en tots els àmbits de la vida social, duent a terme:

– Activitats musicals, artístiques i artesanals com a manera de gestionar i canalitzar emocions. “Usem junts les mans”.

– Sortides i trobades, tant de tipus culturals com de lleure, per fomentar relacions socials vinculades al benestar emocional i mental. “La cultura no ocupa espai”.

– Tallers especialitzats, focalitzats a millorar la salut física i mental, del tipus relaxació, motricitat, nutrició i hàbits saludables. “Mens sana et corpore sano”