Portal de Transparència


Presentació d’ArtiMent
Junta Directiva
Estatuts d’ArtiMent
Reglament Intern
Registre Generalitat
Registre Ajuntament Castelldefels
Registre AEAT
Registre Grups d’Interès
Acta Assemblea General 2022
Procediments
Memòria 2021

Nova-Junta-Directiva-diligenciada-2022-1