Com es finança ArtiMent?

ArtiMent demana als seus associats una quota de 2,5 €/mes.

Som conscients que amb aquesta aportació no es poden cobrir les mínimes despeses de materials i utillatges necessaris pels nostres tallers, però s’ha de tenir en compte que la majoria de usuaris de les nostres activitats son persones amb recursos econòmics molt limitats degut a la seva situació personal i laboral. Un dels objectius d’ArtiMent és precisament la reinserció al mercat laboral, a banda d’afavorir la sociabilització dels usuaris en l’entorn comunitari i en un ambient de companyerisme i sana relació afectiva i, en definitiva, humana.

Per això i perquè el nostre projecte pugui tirar endavant son imprescindibles les ajudes en forma d’aportacions solidàries de persones de la nostra comunitat, així com les subvencions d’entitats públiques. La major part dels monitors d’activitats, educadors i conductors dels tallers fan la seva tasca de forma altruista i, per tancar el cercle d’auto-ajuda, molts d’ells son persones afectades per malalties mentals que, a la vegada que ajuden a d’altres persones amb els seus coneixements i experiència, troben en aquesta tasca educadora una ajuda per sí mateixos, al incrementar notablement la pròpia autoestima i el sentiment de valoració personal.